நீர்ப் பறவை

கண்ணின் தூரம்
வியாபித்திருக்கும்
நீல வண்ண ராட்சசப் பறவை
சிறகு விரித்துக் கிளம்பும்
பறக்க.

இரைச்சலில்
செவிப்பறை கிழிய
மனசுக்குள்
புரட்டிப் போட்ட
ஞாபகங்களூடே
உப்புக்கரிக்கும் பாதம் முழுக்க.

சிறகு மடக்கி விரிக்கும்
மீண்டும் மீண்டும்
ராட்சசப் பறவை.

Comments

Popular posts from this blog

குப்பை பற்றி ஒரு கவிதை

அசரிரீ சொன்ன பொய்

மரத்தின் நிழல்’