தமிழ்மணவாளன் எழுதிய,’உயிர்த்தெழுதலின் கடவுச் சொல்’, நூல் வெளியீடு


Comments

Popular posts from this blog

குப்பை பற்றி ஒரு கவிதை

நிதர்சனத்தின் விரல் பிடிக்கும் வரிகள்

கவிநுகர் பொழுது-16